Växtodling

Gårdens växtproduktion är ekologisk vilket betyder att vi inte använder kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade produkter i vår odling. Klöver och lucern är kvävefixerande växter som kan ta ner koldioxid från luften och omvandla det till kväve i marken. De fungerar som motorn i det ekologiska jordbruket då kvävet som de binder till marken fungerar som gödsel till efterföljande eller samodlade grödor. Ett naturligt kretslopp bildas där både växter, insekter och djur trivs. Visste ni att på en ekologisk åker finns 30% mer växt- och djurarter än vid konventionell odling!
Läs mer om ekoodling här: Ekologiskt, vad är det?

I huvudsak odlar vi på gården vall/gräs, alltså foder till våra djur. Men ibland odlar vi även spannmål, trindsäd(ärter) eller oljeväxter. Vi har också sått ”blomremsor” med blandning av bland annat honungsört och solrosor i till glädje för både oss och pollinationerna.

Trädgårdsodling är något som vi skulle vilja satsa mer på i framtiden! Vi har redan planterat 100 st blåbärstry bärbuskar som vi väntar ska börja ge skörd. Blåbärstry är en härdig buske som är väl anpassad till att odlas här på våra nordliga i breddgrader. En annan fördel är att blommorna kommer tidigt och klarar frost bra, så humlor och andra tidiga pollinerare har mycket nytta av buskarna när de vaknar. Blåbärstry sägs vara ett superbär – de innehåller mer antioxidanter än både blåbär, tranbär och svarta vinbär. Blåbärstry är rika på C-vitamin och mognar tidigt i juni, ofta en till två veckor tidigare än jordgubbar. Bären är stora och cylindriska, ibland avlånga 3-4 cm långa. De får en daggblå färg när de är mogna, precis som blåbär, men saknar den geléiga konsistensen. Bären går att använda precis som blåbär – ätas färska, frysas in, koka saft eller sylt.
Vi väntar med spänning på bärskörden från dessa buskar!

=> Det går att köpa t.ex. ekologisk havre eller blandsäd av oss till era hobbydjur(sommarhönor, kaniner, får, hästar…) eller varför inte till fågelbordet. Ta gärna kontakt så berättar vi mer!

Rödklöver
Lucern
Havre
Ärtskida med en ärtmask, tydligt tecken på att inga bekämpningsmedel används! 😉
Honungsfacelia/Honungsört
Höstrybs i bakgrunden
Foderlucern
Solros
Alsikeklöver


Plantering av blåbärstry buskar hösten 2018.

Blåbärstry är en härdig buske som är väl anpassad till att odlas här på våra nordliga breddgrader.
Blåbärstry sägs vara ett superbär – de innehåller mer antioxidanter än både blåbär, tranbär och svarta vinbär.
Bären går att använda precis som blåbär – ätas färska, frysas in, koka saft eller sylt.