Ekologisk spannmål

Gårdens växtproduktion är ekologisk vilket betyder att vi inte använder bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade produkter i vår odling. Klöver och lucern är kvävefixerande växter som kan ta ner koldioxid från luften och omvandla det till kväve i marken. De fungerar som motorn i det ekologiska jordbruket då kvävet som de binder till marken fungerar som gödsel till efterföljande eller samodlade grödor. Ett naturligt kretslopp bildas där både växter, insekter och djur trivs. Visste ni att på en ekologisk åker finns 30% mer växt- och djurarter än vid konventionell odling!

Läs mer om ekologisk produktion och vad det innebär på till exempel EkoNu’s hemsida: www.ekonu.fi eller via ProLuomu’s ekokampanj: www.luomumerkki.fi/sv/hemsida/

I huvudsak odlar vi på gården vall/gräs, alltså foder till våra djur. Men ibland odlar vi även spannmål, trindsäd(ärter) eller oljeväxter. Vi har också sått ”blomremsor” med blandning av bland annat honungsört och solrosor i till glädje för både oss och pollinationerna.

=> Det går att köpa t.ex. ekologisk havre eller blandsäd av oss till era hobbydjur(sommarhönor, kaniner, får, hästar…) eller varför inte till fågelbordet. Ta gärna kontakt så berättar vi mer!

Rödklöver
Lucern
Havre
Ärtskida med en ärtmask, tydligt tecken på att inga bekämpningsmedel används! 😉
Honungsfacelia/Honungsört
Höstrybs i bakgrunden
Foderlucern
Solros
Alsikeklöver