Varför kött från Björkkulla Highland?

Våra värden:

Ekologiskt, Luomu
Allt kött vi producerar är officiellt övervakat och godkänt ekologiskt kött, alltså ekocertifierat.
Det betyder att gårdens produktion, både växtodling och djurproduktion, ingår i ekokontrollen vilket innebär en årlig granskning då det säkerställs att ekoreglerna följs.

De för oss viktigaste särdragen i ekoproduktion är odling utan bekämpningsmedel, djurens ökade rörelsefrihet och möjlighet till artspecifikt beteende samt upprätthållande av markens bördighet och naturens mångfald genom bland annat mångsidig växtföljd.
Djuren utfodras endas med ekologiskt foder från den egna gården och våra ekologiska samarbetsgårdar i närregionen. Bara mineraler och vitaminer köps in till gården, självklart också de ekogodkända.

Beteskött, ”Grass fed”, Laidunliha
En miljövänlig uppfödningsmetod. Kor, kvigor och tjurar äter 100% grovfoder, dvs bara gräs, hö och ensilage(konserverat gräs). Vi göder inte upp djuren med spannmål eller soja innan de går till slakt. Gräs är den mest naturliga födan för idisslare, kossorna mår bäst både psykiskt och fysiskt av grovfoder och bete. Gräs påverkar också köttets struktur och näringsinnehåll positivt.

Alla våra djur betar på sommaren och går ute i stora hagar året om, också på vintern.

Direkt från producenten, ”bonden”
Don’t buy food from strangers, buy local!
När du köper köttprodukter från Björkkulla vet du vad du äter! Allt nötkött som vi säljer kommer från djur som är födda på vår egen gård. De har bott och växt upp här på gården under vår omsorgsfulla skötsel. Med andra ord är Björkkulla inte en slutuppfödare, utan en dikogård där alla djur är individer och har namn. Vi transporterar själva djuret till slakteriet så vi är verkligen med hela vägen, vilket känns tryggt och bra.

Äkta närmat
Vårt mål är att sälja 100% av vår produktion direkt till slutkonsumenten. Våra djur slaktas och köttet förpackas av lokala företagare och köttet säljs till kunder direkt från gården antingen via förbeställd hemleverans eller genom REKO-ringar. Huvuddelen av våra kunder bor mindre än 100 kilometer bort, vilket innebär att våra produkter sannerligen är äkta lokal mat. Vi betjänar också regelbundet våra kunder i närregionens REKO-ringar, där konsumenter kan träffa oss producenter. Direktkontakten till våra kunder tycker vi är både mycket viktig, uppbyggande och rolig!

Kvalitet
Köttkvaliteten är hög och det har att göra både med rasegenskaper och det faktum att korna bara äter grovfoder och rör sig fritt utomhus året runt. Rasen växer långsamt vilket ger ett naturligt marmorerat kött, mört och smakrikt med ett lägre kolesterolvärde och fler hälsosamma omega-3 fettsyror. Helköttet vakuummöras minst två veckor före leverans och malet köttet levereras alltid färskt.

Vill du köpa färskt ekologiskt nötkött direkt från den lokala bonden?
Välkommen in till butiken här: The Shop